Risk Değerlendirme(me) Tehlikeleri!

Risk Değerlendirme Raporunuz var mı? 
Risk Değerlendirme Raporunuz yönetmeliğe uygun olarak ve gerçekten riskleri ortaya çıkartacak şekilde hazırlanmış mı?
Bu rapora göre gerekli önlemleri aldınız mı?
Bunu bir ölüm veya yaralanma sonrası öğrenmek durumunda kalırsanız neler olur?

Devam