Eğitim

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Ne Faydası Var?

– Zaten bildiğimiz şeyleri anlatmıyorlar mı?

– Çok işimiz var, girmesek olmaz mı?

– Bizi idare etseniz…

– 8 saat olmasın, 1-2 saatte bitmez mi?

– Akşam mesaiden sonra yapsanız, ya da hafta sonu olmaz mı?

– Sertifikaları eğitim yapılmış gibi düzenleyemez misiniz?

Sorular ve talepler uzayıp gidiyor…

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri aşağıdaki yönetmeliğe dayanılarak düzenlenmektedir.

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Yönetmelikler kanunlara dayanılarak hazırlandığından kanunlar gibi yerine getirilmesi ZORUNLUDUR! 

Getirilmediği taktirde cezai yaptırımı vardır! İş kazası ile sonuçlandığında cezası çok daha büyük ve vahimdir!

Yani, “bu eğitimi hiç vermeyelim!”, “vermiş gibi yapalım!”, “kısaltarak verelim!” diyemiyoruz.

Belki de konuya farklı açıdan yaklaşmalıyız. Farklı ve insacıl bir açıdan…

İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri bize ne kazandırır? Bakın sonunda “kazanç” kelimesi var. Herkesin kazanacağı bir yönteme sanırım itiraz eden çıkmayacaktır. Devlet, işveren ve çalışanlar bu bilgilenmeden itirazsız fayda sağlayacaklar. Eğitim, İşveren ve çalışanlara uygulanacağı için devlete düşen bunun kurallarını koymaktır. Yukarıda belirtilen yönetmelik bunu sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Şimdi sıra işverene geliyor. İşveren yönetmelikte yazılanları yerine getirmekle yükümlü tutulmuş.

İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir? 

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

c) Çalışanların bu programlara katılmasını,

ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlayacaktır.

Ayrıca İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka iş yerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

İşveren üzerine düşeni yaptıktan sonra, çalışanlara pek bir şey kalmıyor.

Çalışanların ; Uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlarsa her şey tasarlandığı gibi tamamlanmış olur.

Eğitimler Nerelerde Yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, uygulamaların da yapılmasına imkan verecek uygun ve yeterli bir mekanda yapılır.

Eğitim mekanlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağlanır.

Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır.

Eğitimlerin Süresi Ne kadardır? 

Az tehlikeli iş yerleri için en az sekiz saat,

Tehlikeli iş yerleri için en az on iki saat,

Çok tehlikeli iş yerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

En az diyor!

Yani, yıl içerisinde başka konular da eğitime dahil edilir.

Yukarıda aktardıklarım, kanunda, yönetmelikte yazılan, ideal olan koşullar. Bunu okuyan iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları hemen itiraz edip düzeltecektir. Buyurun YORUMLAR sizlere açık…

Not: Hemen hemen her yerde “İŞYERİ” diye bitişik yazıyor. Aslında TDK‘ya göre yazılışı “İŞ YERİ” yani ayrı yazılıyor. Dikkat edersek düzelir.