Eğitim

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Şart mı?

Hemen yanıtlayalım: ŞART!!!

Neden mi?

Hem yasal zorunluluk hem de insani (vicdani) sorumluluk!

Vicdani kısmı herkesin içinde hissettiği ve kişiye has özellikler taşıyan bir sorumluluktur. Gece başını yastığa koyduğundaki rahatlığa endekslidir…

Ancak yasal sorumluluk öyle değildir. Yerine getirilmediğinde idari ve hukuki yaptırımları vardır.

Yasal dayanağı nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan:

Yönetmeliği okuduğunuzda;

Eğitimin nerede, nasıl ve ne kadar süre ile yapılacağını,

Eğitimi kimlerin vermeye yetkili olduğunu,

İşverenin ve çalışanın yükümlülükleri,

Eğitimin bedelinin kim tarafından ödeneceğini,

Eğitimde geçen sürelerin çalışma saatinden sayılıp sayılmayacağını,

Eğitim sonunda sertifika verilip verilmeyeceğini öğreneceksiniz.

Yönetmelikte eğitim süresi; “Az tehlikeli sınıfta yer alan  işyerleri için 8 saat, tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 12 saat, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 16 saat olarak düzenlenir.” denmektedir.

Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

Bu sürelere uyulmadığında yetersiz bir eğitim verilmiş olur. Ayrıca olası bir kaza sonrasında istenmeyen hukuki yaptırımlara da neden olabilir.

Eğitimlerin mutlaka bu süreler içerisinde ve tespit edilen konuları kapsayacak şekilde verilmesi uygun olacaktır.