İş Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanı Çalışanın ve İşverenin Rehberidir

İş Sağlığı ve Güvenliğinin 3 bacağı var.

DEVLET – İŞVEREN – ÇALIŞAN

En fazla sorumluluk işverenin sırtındadır. Ancak pek çok işveren bu sorumluluklarından habersizdir. Kaza bela olana kadar kimse işverene gerekli bilgileri aktarmaz. İşverenin İSG konularında bilgilendirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının başlıca görevlerindendir.

İş Güvenliği Uzmanı, işveren için, aynı mali müşavir, avukat gibi özel bir danışmandır. İşverene yasaları, hali hazırdaki durumu ve tehlikeleri gösterip alınacak önlemleri aktarır.

İş Güvenliği Uzmanından Faydalanın!

İş güvenliği uzmanları, yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve iş yerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. (Bu aşamaya gelmesini kimse arzu etmez!)

İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

İşte bu nedenlerden, işveren ilk günden itibaren;

* İş Güvenliği Uzmanı ile bizzat görüşerek ondan yönetmelikteki hizmetleri talep etmelidir.

* Her ziyaretinde mutlaka kendisini görmesini istemelidir.

* Tespit ve Öneri Defteri (Onaylı Defter) ‘ne yazdıklarını okuduktan sonra imzalamalıdır. Ziyaret esnasında orada yoksa, defteri İşveren vekili imzalamışsa, kendisi de ayrıca okuyarak bilgi almalıdır.

* Tespit ve Öneri Defterine yazılanların en kısa sürede yerine getirilmesini sağlamalıdır.

İşveren ve çalışanlarda, her gün aynı yerleri gördüklerinden bir süre sonra kanıksama ve aksaklıkları görememe zafiyeti oluşmaya başlar. Ayda bir kaç kez gelen İş Güvenliği Uzmanı iş yerini gezerek kontrollerini tamamladığında görülmeyenleri görür ve raporlar.

İş Güvenliği Uzmanları; Çalışanların ve işverenlerin rehberi, iş yerinin koruyucusudur.