İSG HİZMETLERİ

Kendiniz, iş yeriniz ve çalışanlarınız için İş Sağlığı ve Güvenliği önceliklidir.

A. İş Güvenliği Uzmanlığı

İSG Katip üzerinden kısmi süreli sözleşme ile..

Şirkete özel Risk Değerlendirmesi, Krokili Acil Durum Eylem Planlarının hazırlığı (Ekim 2021 tarihli yönetmelik değişikliğine uygun olarak)

Çalışan sayısına ve iş yerinizin tehlike sınıfına göre belirlenecek süreler ile her ay ziyaretler ve kontroller gerçekleştirilir.

İSG Temel Eğitimleri düzenlenir.

B. İş Güvenliği Eğitimleri

Genel ve özel eğitimler, konferans konuşmaları, etkinlik sunumları

Bire bir veya toplu katılımcılara; Yüz yüze veya uzaktan (online) eğitimler düzenlenir.

C. Yönetim Danışmanlığı

Proje bazlı veya kısmi süreli sözleşmeler ile..

Ayrıntılı bilgi için lütfen e-posta adresime talebinizi ve iletişim bilgilerinizi yazınız.