Risk Değerlendirme(me) Tehlikeleri!

Risk Değerlendirme Raporunuz var mı? 
Risk Değerlendirme Raporunuz yönetmeliğe uygun olarak ve gerçekten riskleri ortaya çıkartacak şekilde hazırlanmış mı?
Bu rapora göre gerekli önlemleri aldınız mı?
Bunu bir ölüm veya yaralanma sonrası öğrenmek durumunda kalırsanız neler olur?

Devam

Onaylı Defter, Tespit ve Öneri Defteri

“Onaylı Defter”, “Tespit ve Öneri Defteri” gibi isimlerle anılan defter İş Sağlığı ve Güvenliğinin en önemli dokümanlarındandır.
29 Aralık 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve öneriler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopya şekilde düzenlenmiş her iş yeri için tek defter olarak tanımlanmıştır.

Devam